Nog geen remise!
Dinsdag speelde Garmen tegen good-old Sjouke Haytema (84), de vader van Siebold. Na een enerverend duel, dat in vliegende  tijdnood eindigde, ontstond ongeveer bijgaande stelling op het bord (zie diagram 1).  “Remise”werd er allerwege geroepen door mensen die zich er eigenlijk helemaal niet mee mochten bemoeien.  Bovendien riep men onzin. Deze stelling is theoretisch niet remise, niet eerder dan dat ook de zwarte pion van het bord is verdwenen. Immers, met het afgebeelde materiaal is een matstand denkbaar. De zwarte pion kan promoveren tot loper, en die loper kan naast de zwarte koning plaatsnemen, waarna wit over de lange diagonaal mat kan geven (zie diagram 2) Ik ben dan ook benieuwd welke beslissing de wedstrijdleider had genomen indien deze stelling zich een half minuutje later had voorgedaan en zwart door de vlag was gegaan. Volgens mij heeft wit dan gewoon gewonnen.  Merk op dat het wel uitmaakt op welk veld de pion kan promoveren. Als de zwarte pion alleen tot een zwarte loper kan reïncarneren is geen mat stand denkbaar. Promotie tot dame, toren of paard biedt geen uitkomst omdat ook met die stukken geen matstand is te creëren.
HJD