Westergoo financiλn 2006/2007        
beginsaldo RABO  €      671,89   huidig saldo RABO  €      316,63
beginsaldo ABN  €      156,23   huidig saldo ABN  €      249,76
balans    €     261,73-  
kapitaal    €     566,39   kapitaal    €    566,39
Overzicht  in         uit 
Contributie Rabo  €    1.485,00   Materiaal     €      902,71
Contributie Amro  €      110,00   Amrokosten  €        17,05
Amrorente  €          0,58   Rabokosten  €        10,18
Raborente   Km vergoeding  €      253,05
Inleg jeugdtoernooi  €        81,00   prijzen( inc) jeugdtoernooi  €      537,40
Verkoop notatieboekjes  €        16,00   FSB>KNSB contributie  €      985,00
sponsoring jeugdtoernooi  €      294,55   Massakamp & FK  €   1.792,33
Massakamp & FK  €    2.442,18   Kamer van koophandel  €        54,62
      Het convent jeugdtoernooi  €      138,70
         
subtotaal  €   4.429,31   subtotaal  €        4.691,04
      tekort    €    261,73-
totaal    €    4.429,31   totaal    €   4.429,31
        peildatum   11-9-2007
begroting voor 2007/2008        
contributie 1595 naar de bond 1080
sponsoring jeugdtoernooi 290 jeugdtoernooi 400
inleg jeugdtoernooi 80 materiaal 100
FK 2008 prijzen 400
koffie gasten 50
subtotaal 1965 subtotaal 2030
        tekort   -65
1965 1965
contributietabel