Schaken en computers
Er is geen enkele sport die zoveel profiteert van de computer als schaken. En alle goede schakers maken hier dan ook gretig gebruik van. Bij toernooien en competitie's  worden de deelnemers met behulp van programma's als Keizer en Zwitsers ingedeeld. En de partijen worden na afloop ingevoerd in schaakprogramma's en schaakdatabase's. Als er ergens een gerenommeerd toernooi wordt gespeeld worden de partijen meteen ingevoerd in een database en staan de volgende dag op Internet.
Fritz 9
Het meest gebruikte schaakprogramma is ongetwijfeld Fritz waarvan inmiddels de 10e editie is uitgekomen. Fritz is een schaakprogramma (u kunt er een potje tegen schaken) met een ongelofelijk goede databasefunctie waarin u miljoenen partijen kunt opslaan. Maar de meest gebruikte functie is het analyseren van de ingevoerde partijen door de Fritz(9) of een van de andere meegeleverde engine's.
Chessbase 9
Fritz is een onderdeel van Chessbase en beide programma's werken daarom naadloos samen. Tegen Chessbase kun je niet een potje schaken maar wel je partijen invoeren en analyseren. Sinds ik Chessbase heb gebruik ik nooit meer Fritz omdat het allemaal iets soepeler en sneller werkt en nog meer mogelijkheden heeft dan Fritz. Standaard in Chessbase zit de (oude) Fritz 5.32 engine voor analyse maar als u Fritz ook hebt geïnstalleerd kunt ook kiezen voor de engine's die met Fritz zijn meegeleverd.
De installatie
Met beide programma's wordt tegenwoordig zoveel data meegeleverd dat het niet meer op een CD past maar op DVD is gezet. U stopt het schijfje in de DVD speler van uw computer en (als het goed is) komt daarna vanzelf de installatieprocedure in uw scherm. U moet enkele keren op volgende en voltooien klikken en zo kunt beide genoemde programma's zonder problemen installeren. Na de installatie is er op uw computer een map (Chessbase) aangemaakt en in die mappen staan weer andere mappen waar in het vervolg het beste uw ingevoerde en gekopieerde partijen kunnen worden opgeslagen.
Een database maken
Hoewel u staat te popelen om na afloop van uw clubavond uw partij in te voeren en te analyseren om te zien wat er fout ging moet u eerst beslist even de moeite nemen om een database te maken waar u deze door uzelf gespeelde partijen voortaan gaat opslaan. Anders blijft dat er bij en dat is niet de bedoeling van de cursus.
Een database maken in Chessbase. Start het programma, u zit nu in de databasemode. Klik linksboven in het menu bestand en klik op nieuw en vervolgens op database. Er opent zich dan een venster in Windows waarin u even goed op moet letten. In de linker kolom klikt u op mijn documenten, op bovenste regel van de rechterkolom staat opslaan in: en achter die dubbele punt staat nu: mijn documenten. In het grote venster ziet u al uw mappen en andere bestanden staan die u in de loop der jaren hebt opgeslagen in mijn documenten. Maar u zoekt naar de map Chessbase en daar dubbelklikt u op ( u kunt ook één keer klikken, de map Chessbase wordt dan blauw en daarna klikt u op openen rechts onder. Als dat gebeurd is dan ziet u bovenaan dat u nu in de map Chessbase zit. In deze map zitten weer andere mappen. U dubbelklikt op database, u zit nu in de map database, u dubbelklikt op work, u zit nu in de map work. u dubbelklikt op work en zit dan in de map Work. Als het goed is dan is deze map (nog) leeg. Hierin maakt u uw nieuwe database aan. Dat gaat als volgt, onder het grote venster ziet u bestandsnaam: en achter de dubbele punt staat: nieuwe database. U vervangt deze tekst door een naam van uw keuze en klik op opslaan. Uw database is klaar. Het kan ook zijn dat na de installatie van Fritz en Chessbase sommige mappen (zoals work) er niet zijn. U slaat dan uw nieuwe database op in een andere map (onthoud wel het pad zodat u het later terug kam vinden.
U zit nu weer in de databasemode en boven in het venster rechts boven ziet dat het programma het pad naar deze database zichtbaar heeft opgeslagen voor u. Het scherm rechtsonder is nog leeg omdat er nog geen partijen instaan.
Een partij invoeren in Chessbase
Klik in het het menu bestand op nieuw en dan op bord en u komt in de bordmode. Voer hier uw zetten in. U klikt met de muis op een pion of stuk en sleept het naar het gespeelde veld. Terwijl u dat doet laat u de partij analyseren door een engine.
Analyseren
U klikt in het menu engine op de bovenste regel kiebitzer toevoegen (achter de : staat welke engine geselecteerd is). De geselecteerde engine is nu actief en in het engine venster worden één of meerdere  varianten berekend. Als u op een plusje klikt dan vermeerdert het aantal berekende varianten en op de min vermindert het aantal. De berekening wordt uitgedrukt in getallen waarbij 0.00 gelijk is en 1.00 goed voor wit en -1.00 goed voor zwart. Als wit dus een stuk dreigt te verliezen zal de variant beoordeeld worden als -4.00. En als Zwart zijn Dame verliest zonder compensatie kan het 8.00 zijn of zoiets. Als het naar het einde loopt kan de engine al een mat in 20 zetten vinden en dat is behoorlijk.
Opslaan van de partij.
U kunt de partij opslaan door (in de bordmode) in het menu bestand te klikken op partij opslaan als, u krijgt dan weer het Windows venster waarin u de database moet selecteren (=aanklikken) en openen (waarin u het wilt opslaan) en daarna krijgt u het invoerscherm voor de namen van de spelers, de datum de plaats enz. U beëindigt dit door op OK te klikken en sluit de bordmode. Als u nu terug in de databasemode rechtsboven de database aanklikt waarin de partij is opgeslagen ziet u rechtsonder de partijregel staan. Voor elke nieuwe partij die u invoert komt er een regel bij. Als u op een regel dubbelklikt opent de betreffende partij in de bordmode. Als u bij een bestaande partij een verandering wilt aanbrengen en dat wilt opslaan dan klikt u op vervang partij in het menu bestand om te voorkomen dat dezelfde partij  2x wordt opgeslagen en ook 2x in de database komt.
Een database comprimeren (verkleinen) en verplaatsen of versturen via e-mail.
Als u een database hebt aangemaakt of opnieuw benadert ziet u (als u in Chessbase en Fritz werkt) slechts één roodbruin ikoontje met de naam van de database. Als u echter later in de windows verkenner deze database opzoekt dan ziet u wel 13 ikoontjes. En als er twee databases in dezelfde map staan telt u 26 ikoontjes en dat is een rommelig gezicht en ook uitkijken als u een database wilt selecteren en verplaatsen of kopiëren of wilt opsturen. Daarom moet u de betreffende database eerst comprimeren (van 13 naar 1). In Chessbase in de database mode selecteert u de database (die u gaat comprimeren) in het venster rechts boven en klikt dan op een ikoontje (met 4 pijltjes naar binnen) bovenin. U krijgt dan een venster (u kunt ze ook nog beveiligen met een wachtwoord als u dat wilt) en daarna een venster waar u deze gecomprimeerde database kunt opslaan. (bij voorkeur in mijn documenten). Als u de gecomprimeerde database dan wilt versturen klikt u in uw e-mailprogramma op bijlage en plukt de database weer uit uw documenten.
In Chessbase en Fritz zit ook een functie waarmee je rechtstreeks partijen (gecomprimeerd en wel) kunt mailen. Dat werkt alleen als je Microsoft Office hebt en Outlook ( niet te verwarren met Outlook express) als mailprogramma wordt gebruikt.
Attentie: Als u op een gecomprimeerde database dubbelklikt dan opent deze database spontaan in Chessbase of Fritz en ziet u na afloop dat er in de map (waarin deze database zich bevond toen u er op klikte)  nu 13 bestandjes zijn bij gekomen