Westergoo financiλn 2005/2006        
beginsaldo RABO  €    182,71   huidig saldo RABO  €    671,94
beginsaldo ABN  €    822,55   huidig saldo ABN  €    156,23
balans    €  177,09-  
kapitaal    €   828,17   kapitaal    €   828,17
Overzicht    in         uit 
Contributie Rabo  €    900,00   Materiaal    €    189,43
Contributie Amro  €    450,01   Amrokosten  €      26,20
terugstorting materiaal  €      71,36   Rabokosten  €        4,06
Amrorente    €        1,41   Administratie  €      57,05
Raborente     FSB>KNSB    €    928,00
Inleg jeugdtoernooi  €      78,00   Het Convent  €    297,25
notatieboekjes  €      83,00   Prijzen    €    408,88
sponsoring    €    150,00   FSB jubileum
subtotaal  €   1.733,78   subtotaal  €  1.910,87
  balans    €  177,09-
totaal    € 1.733,78   totaal    € 1.733,78
        peildatum   1-9-2006
begroting voor 2006/2007        
contributie 1595 naar de bond 960
sponsoring jeugdtoernooi 290 jeugdtoernooi 350
inleg jeugdtoernooi 81 prijzen 400
massakamp 2200 massakamp 1000
fk 2007 bijdrage fsb 260 fk 2007 1000
koffie gasten 40
materiaal 650
subtotaal 4426 subtotaal 4400
        tekort   26
4426 4426

contributietabel