home   varianten    rondeverslagen  Externe verslagen

Westergoo kampioen Mark Masmeijer prolongeert zijn titel
Wat er in de laatste ronde gebeurde ziet u hier.
Het was al enkele maanden duidelijk dat Mark zijn titel zou behouden. Nieuwkomer Hans Huizenga debuteerde met een 2e plaats en Jos Driessens werd verdienstelijk derde. Andre Buter de winterkampioen en vierde op de lijst speelde zijn laatste wedstrijd voor Westergoo. Hij verhuist dit jaar vermoedelijk nog naar Alkmaar en gaat dan voor zijn oude club in Koedijk spelen. Harm-Jan Dijkstra eindigt verdienstelijk als vijfde en is daarmee eerste in de B-catergorie. Frans Smit is de glorieuze winnaar in C-categorie.
Voor alle standen en prijzen en promotie en degradatie in de categorieën klik hier. Sommige deelnemers waren niet vaak genoeg aanwezig (20x) en vallen dus buiten de prijzen.
De aanwezig tabel
ziet u hier
Interne 2007 prijs
Masmeijer Mark (A) A1
Huizenga Hans (A) A2
Driessens Jos (A) A3
Dijkstra Harm Jan (B) B1
Jong de Siebe (B) B2
Altena Rintje(B) B3
Smit Frans (C) C1
Hylkema Lambertus (C C2
Stapersma Tine (C) C3
Snelste stijger  
Johan Leeverink (123)  
Hans Huizenga (86)  
Auke Bootsma bokaal  
Cees Hoogendoorn (80%)
Hidde Sinia (75%)  
Westergoo had  extern een goed seizoen
Het eerste team sloot het seizoen af met een gelijk spel tegen Steenwijk en handhaaft zich op de 2e plek. Het tweede, dat vorig jaar kampioen was en promoveerde van de 3e naar de 2e klasse sloot af met een klinkende overwinning op Wolvega en handhaafde zich goed in deze klasse. Voor het eerst sinds vele jaren had Westergoo ook weer een derde team (een viertal) dat brutaal de kop nam en maar na verlies van de sleutelwedstrijd tegen MidFryslan uitbluste. Klik hier voor de
Standen externe competitie
Klik hier voor de Ronde verslagen
HarmJan Dijkstra wint snelschaak
Dinsdagavond 24 april was de prijsuitreiking van het voorbije seizoen. Daarna was er snelschaken. De spelers werden ingedeeld met Swismaster omdat het voorheen gebruikte Swissperfect al 2x tijdens een toernooi was gecrasht (lees hier). Swissmaster genereert ook een website van het toernooi waarin u uitgebreid kunt klikken tegen wie en in welke ronde er allemaal gespeeld is en met welke resultaten. Er waren aanvankelijk 25 aanwezigen, oneven dus maar Lambertus gaf te kennen deze discipline gaarne te mijden waardoor het 24 werd. Er waren 15 prijzen te winnen, in de vorm van flessen wijn of schaakboeken (aangeboden door ex-lid Gatze Tjalsma) naar keuze, in drie categorieën ABC). Als plaatsinglijst  werd de eindstand van de clubrating gehanteerd.Zoals de kop van dit artikel al aangeeft was HarmJan, de runner-up, in dit seizoen, iedereen de baas met 6,5 uit 7. En dat halfje was een salonremise tegen Eeltsje in de laatste ronde. Mark Masmeijer, de titelverdediger, werd 2e met 6 uit 7. Hij verloor alleen van HarmJan in de 4e ronde. Vervolgens waren er 3 deelnemers met 5 uit 7. Andre Buter, gast Henk van Dijk en Eeltsje Boomsma. Voor alle details klikt u dus even op
Snelschaak. Enkele foto's van de prijsuitreiking van de interne met afscheidsbloemetje voor Andre, die wij met lede ogen zien vertrekken, en het snelschaakgebeuren  samen met foto's van het geplande koninginnedag toernooi ziet u in Webalbums van Eeltsje. En hoe de gehaktballetjes van Hinne smaakten en hoe Jouke deze avond beleefde leest u ongetwijfeld weer op smots123
Koninginnedagtoernooi (Rapid 3 ronden per uur)
Dit koninginnnedag toernooi trok 18 deelnemers. Er werd met een kwartier vertraging begonnen omdat er niet geparkeerd mocht worden bij Ons gebouw op het broereplein vanwege de rommelmarkt. Winnaar werd Mark Masmeijer op weerstand. Hij eindigde gelijk met Andre Buter en Jan Nota. De eerste zes op de ranglijst ontvingen een flesje wijn. De deelnemers werden ingedeeld met Swissmaster en u kunt naar hartenlust klikken in de uitslagentabel hoe alles verliep. Enkele spelers kwamen wat later (Fokke en Bonte)en Riemersma vertrok al weer 2 ronden voor het einde. Het was geen probleem voor Swissmaster. Een goed programma dus.
Heerenveen -DTK
U hebt onlangs kunnen lezen dat in de 4e ronde van de promotieklasse, na de wedstrijd Heerenveen-DTK,  dat de laatste, na een vergeefs protest bij de CL, de commissie van beroep heeft aangeschreven. Een korte samenvatting van het gebeurde is dat aan bord 7 de vlag van de digitale klok viel (een min streepje) en beide spelers dachten dat dit de vlag van de DTK speler was maar (bij nadere bestudering) bleek dat andersom te zijn. De assistent arbiter die de zetten noteerde greep niet in of zag het ook niet goed en op het formulier werd een punt voor Heerenveen geschreven. Vele omstanders zagen het wel en er is dus ook geen twijfel dat het punt dus aan aan DTK toebehoorde. Toch corrigeerde de hoofdarbiter, de ons allen welbekende Peter de Jong deze uitslag niet en verloor DTK de wedstrijd. De Jong rapporteerde vervolgens zijn bevindingen aan de CL evenals Johan Adema de captain van DTK die dat deed in de vorm van een protest. De CL wees het ingediende protest af maar de commissie van beroep heeft zich inmiddels over de feiten gebogen.
De Massakamp, FSB-SBO in Het Convent (door Eeltsje)
Wie de artikelen, die ik schreef in de aanloop naar deze massakamp, heeft gelezen, weet dat het veel moeite heeft gekost om genoeg deelnemers achter de borden te krijgen. Uiteindelijk kreeg ik toch het streefaantal, 50 deelnemers op papier waarvan er vervolgens weer een paar wegbleven. Rainer Weber, de voorzitter van de SBO, kampte met dezelfde problemen en kwam uiteindelijk met 40 deelnemers. Er werden daarom 3 deelnemers van de FSB naar de SBO overgeheveld om een gelijk aantal te krijgen. Dat waren Maarten van Steinvoorn, Frans Smit en Jelle Broer. Zij hielden zich niet aan mijn advies om alles te verliezen en scoorden 4,5+ 3,5 + 3 = 11 punten voor de vijand. Nadat Dik Kruithof en Gerrit Stornebrink het toernooi hadden geopend leek alles gladjes te zullen verlopen maar het indeel programma Swisperfect schond na 2 ronden ernstig zijn benaming. Hierdoor kwam de pauze die aanvankelijk gepland was na de vierde ronde dus wat eerder. HarmJan Dijkstra opperde om de deelnemers in te delen in 14 poules met als richtlijn de Elo en in elke poule evenveel FSBers als SBOers. En aldus geschiedde, er hing toevallig nog een paringtabel op het prikbord. HJ tekende de roosters, ik noemde de namen op en Gerrit vulde ze in op de roosters en Jelle Broer riep de schakers van de roosters die klaar waren meteen achter de borden. Vanwege de vertraging werden de laatste drie ronden ingekort van een half uur naar 20 minuten en half zes, een uurtje later dan gepland was alles achter de rug. Tijd voor een koel biertje van Hinne. Lees hier het mooie verslag van Harm-Jan, zoals het in de krant komt. En lees hier mijn huisvlijt hoe de score verliep en hoe wij dus wonnen met 157-137.
Massakamp FSB-SBO (Friezen-Oostfriezen)
Deze massakamp met Oostfriezen die in Het Convent zal worden gehouden is (aanstaande zaterdag al) op 31 maart. Het bestuur hoopt op een goede opkomst van de Westergoo leden omdat er uit de rest van Friesland bitter weinig animo blijkt. Aanvankelijk wilde de organisatie de Westergooleden gebruiken als buffer (reserve) voor eventuele uitvallers.  Naar het zich nu al laat aanzien hebben we alle leden van Westergoo zeer hard nodig. Enkele jaren geleden was dit in Damwoude ook al zo en moest Schaakwoude al haar leden optrommelen om het toernooi te redden. Westergoo heeft echter aanmerkelijk minder leden en kan dit niet opvangen. Als de rest van de Friese schakers het dus laat afweten worden de deelnemers ingedeeld net als bij gewoon rapid en niet elke ronde een Fries tegen een Oostfries zoals de bedoeling was.
Jelle Broer maakte mij opmerkzaam waar de Duitsers de vorige ontmoetingen bijhouden op Internet. De laatste ontmoeting was in Damwoude en hier staan de eerdere confrontaties
Oud-Bolswarder Ynte J.Dijkstra op Ameland overleden
Er zijn dagen dat ik mij zelf niet de tijd gun om de krant te lezen. Stom natuurlijk want dan mis je van alles. Zo kwam ik er vrijdagavond 16 februari pas achter dat op 10 februari op Ameland overleed de heer Ynte Jan Dijkstra.
Ynte Dijkstra was een van ons en daarmee bedoel ik dat hij behoorde tot het Friese schakersvolkje. (En die band kan soms nog wel nauwer zijn dan een familieband.)
Ynte Dijkstra werd op 3 juli 1926 in Bolsward geboren. Hoelang hij precies in de Hanzestad gewoond heeft weet ik niet, maar bij mijn weten is hij nooit lid geweest van Westergoo. Toen ik hem leerde kennen woonde hij aan de Leeuwarderweg in Sneek en in die plaats was hij ook lid van de schaakclub. Hij was bepaald niet een backbancher. Integendeel, hij stond behoorlijk op de voorgrond en manifesteerde zich als organisator. Bij de eerste viering van het 100-jarig bestaan van Sneek speelde hij –naar ik meen- zelfs een hoofdrol. Hij was in ieder geval organisator en wedstrijdleider toen Egbert Wind en Jan Vorenkamp het werelduurrecord snelschaken op hun naam schreven. Na de jubileumviering kwamen er geloof ik wat strubbelingen. Dijkstra week uit naar Lyts Begjin in Uitwellingerga maar werd later althans op papier toch weer lid van Sneek. Dat bleef hij ook toen hij zich metterwoon op het mooie Ameland vestigde. ( In de waterpoortstad zijn ze hem inmiddels geheel vergeten. Ik dacht dat zijn naam niet een keer wordt vermeld in “Weer honderd’, het boek dat verscheen bij de tweede viering van het 100-jarig bestaan van Sneek. Zo gaan die dingen.)
Dat hij op Ameland woonde weerhield hem er niet van volop deel te nemen aan het Friese schaakleven. Hij bezocht veel districtstoernooien en hij was ook altijd een trouw deelnemers aan het seniorenkampioenschap te Leeuwarden. Iedere dag maakte hij ‘even’ de overtocht van Nes naar Holwerd v.v.. Dat had hij er graag voor over om weer even een middagje bij zijn schaakvrienden te zijn. Zelf was hij niet een sterk schaker. In de eindrangschikking had hij doorgaans meer spelers boven dan onder zich. Hij ging daar figuurlijk niet onder gebukt.
De laatste keer dat ik Dijkstra sprak was in boekhandel de Jong te Nes op Ameland. Het was vrijdag en beiden kochten we een Friesch Dagblad. Natuurlijk vanwege Turkstra’s schaakrubriek…Altijd als we elkaar spraken bedienden we ons van het Bolswarder dialekt. Zo gaat dat nu eenmaal als je daar beiden bent geboren en opgegroeid. Op 16 februari 2007 is Ynte Dijkstra begraven. Hoewel er op Ameland hele sfeervolle begraafplaatsen zijn rust hij in Bolswarder grond…
Naar ik hoop in vrede.                          HJD
Het FK 2007 en de massakamp met de Oostfriezen
Een meerderheid in het bestuur van Westergoo heeft onlangs besloten alsnog de massakamp met de Oostfriezen te organiseren. Jelle Broer is benoemd tot contactpersoon met onze oosterburen vanwege zijn Duitse talenknobbel. Er wordt nu op antwoord gewacht van de Duitsers over een drietal voorgestelde data waarop dit evenement kan worden gehouden in Het Convent. Intussen is Gerrit nog in afwachting van antwoord van de FSB penningmeester in hoeverre Westergoo opdraait voor het kostenplaatje. Verder zouden het bestuur en Harm-Jan gaarne zien dat het FK net als vorig jaar ook nu weer in Het Convent wordt gehouden. Er is echter nog een kaper op de kust want al enkele maanden geleden liet Heerenveen weten dit kampioenschap ook graag voor zijn rekening te willen nemen. Zij hadden reeds een locatie, een toparbiter en misschien ook wel al een sponsor voor de prijzen. U zult begrijpen dat het Heerenveense aanbod de CL van de FSB als muziek in de oren klonk want vorig jaar in het Het Convent stond hij er arbitraal, ondanks toezeggingen van anderen, alleen voor. Eeltsje (penningmeester) denkt dat het organiseren van beide evenementen misschien wel wat te ambitieus is tenzij er een schip met geld langs komt. Beide toernooien kosten toch al gauw € 1000 per stuk. Maar misschien gebeurt er nog een wonder?
Het eerste wint met schrik van hekkensluiter Sneek 4
Ons eerste had dinsdag 23 jan een angstig momentje in Sneek. Hans en Jos verloren van het kleurrijke duo Maarten en Julius en (Corus)Andre bereikte met 2 pionnen meer slechts een halfje tegen de altijd taaie Wytze. Mark, Fokke en Hidde stelden elk met een (formeel) vol punt weer orde op zaken waardoor het 3-4 werd inclusief een nuttige remise van Cees. Taeke had vervolgens genoeg aan remise voor het matchpoint. De altijd ijverige Burgumer was in het eindspel zijn opponent Dirk, zoals verwacht, de baas waardoor het 3-5 werd voor de Bolswarders. Klik hier voor alle details en een verslag van captain Andre. Klik hier voor standen
Westergoo extern
Westergoo won vorig seizoen verrassend met het 2e team het kampioenschap in de derde klasse. Dit team lijkt zich nu te kunnen handhaven in de 2e klasse. Door dit resultaat ontstond er onder de leden meer interesse in het meedoen aan extern.Er werd sinds vele jaren ook weer een 3e team een (viertal) opgegeven dat meedoet in de 5e klasse. Dit derde team gaat nu verrassend alleen aan de leiding. Maar ook het eerste team ligt dit seizoen voorbeeldig op koers, het gaat op kop samen met het eveneens ongeslagen Philidor 4 in de eerste klasse.
Klasse 1 Mp Bp
Philidor 4 6 14,5
Westergoo 6 14,5
Steenwijk 3 15
De Donger 3 12,5
Jurjen Tolsma 2 12,5
D.S.C. 2 2 12
De Burght 2 11
Sneek 4 0 4
Partijen inleveren
De redactie ontving de afgelopen dagen vele partijen. Daarvoor dank maar dit is nog lang niet genoeg. Ik wil ze eigenlijk allemaal. Onderaan links op partijenpagina kunt u klikken op de link All games on this page as PGN here Hebt u Fritz of Chessbase dan kunt u alle partijen in dat programma bekijken en analyseren.
eeltsje.nl verhuist naar andere host
Donderdagmorgen zat een berichtje van in.nl  tussen de mail dat het hostingpakket Eeltsje's web verlengd zou worden met een jaar als ik €131 voor 750MB overmaakte op hun rekening. Ter vergelijking ik betaal voor westergoo.nl €30 en krijg hiervoor 1500MB webruimte. Tijd voor een verhuizing dus naar hosting2go.nl en voor 100 euro minder 2x zoveel webruimte te verkrijgen. Tijdens het invullen van het verhuisformuliertje op mijn beeldscherm kon ik ook kiezen om eeltsje.nl te koppelen aan westergoo.nl voor €9. In de praktijk zal dat betekenen dat iemand die straks eeltsje.nl intoetst wordt doorgelinkt naar westergoo.nl . In afwachting van de verhuizing is de data van eeltsje.nl alvast geupload naar westergoo.nl en de startpagina aangepast.
Kilometervergoeding
De laatste jaren heeft niemand zijn kilometers naar uitwedstrijden gedeclareerd bij de penningmeester. 15 cent per kilometer lijkt een redelijke vergoeding en omdat het vaak dezelfden zijn kan het oplopen. Iemand die geen declaratie indient steunt de club dus extra en om zicht op die bedragen te krijgen wil Eeltsje dat geld voortaan storten in de prijzenpot van het jeugdtoernooi met vermelding van de naam van de gever.
In Keizer zit een bugje
Andre heeft mij al 2x geattendeerd op het feit dat het aantal partijen van hem niet klopte in de uitslagentabel. De eerste keer leek het een menselijke fout maar de 2e keer stond de uitslag duidelijk ingevuld in het invoerscherm maar was niet in Elo-uitslagentabel terug te vinden. Nadat ik deze uitslag verwijderde en opnieuw invoerde klopte het wel. Als u dus uw eigen uitslagen ook niet vertrouwd meldt het dan even aan Eeltsje of Jappie.
Frank vd Werff uit Assen wint jeugdtoernooi
Het toernooi werd zeer strak geleid door het Westergoobestuur (Gerrit, Eeltsje en Dylan (foto)).
Na de vierde ronde was er pauze met gratis frisdrank en patat.
De helft van deelnemertjes waren pupillen van Joe Hania uit Scharne-goutum die zelf met de vier besten van zijn groep een KNSB ronde afwerkte in Baarn. Omstreeks 16.30 uur kon het bestuur de prijzen uitdelen aan de gelukkige winnaars. Er was concurrentie van Waling Dijkstra in Leeuwarden dat nu ook op onze datum ging zitten. Omdat Philidor ook altijd jeugd toeliet aan het Waling besliste PB, de competitieleider van de FSB, dat Waling het ditmaal zonder kinderen moest doen. Ze hebben echter de talenten wel toegelaten en riskeren nu een boete.
Keizerperikelen nagenoeg opgelost
Het bestuur heeft inmiddels een prima oplossing gevonden om degenen die door omstandigheden geen tegenstander hebben te compenseren. Hierdoor is de ranglijst van de interne competitie binnen een week 3 keer veranderd. Maar het belangrijkste is dat de boel weer onder controle is en dat geeft een goed gevoel.
Hoe die methode werkt leest u in keizerperikeltjes. Met deze methode kan ook meteen (als we dat willen met onze billen)een ander probleem worden opgelost. Het is een bekend fenomeen dat onze gastspelers, en dat worden er steeds meer en beter (zie Johan),  flink voordeel hebben (6-10x) ten opzichte van de degenen die extern spelen. Geef de externe spelers dezelfde compensatie als de degenen die op oneven staan en schoon is uw kunstgebit.
Westergoo heeft eigen domein
In het weekeinde lag de FSB site (weer eens) plat. Eeltsje ging op onderzoek uit naar een meer betrouwbare en goedkopere host. En registreerde tussen neus en lippen ook even www.westergoo.nl.  Als dit bevalt zal ook mijn domein www.eeltsje.nl begin volgend jaar naar deze host verhuizen want het is €100 (130>30)goedkoper terwijl mijn webruimte van 400 naar 1500 MB gaat.
Westergoo feliciteert erelid Guus Reintjes
met zijn 80ste verjaardag
(door HJD)
Bestuur en leden van schaakclub Westergoo hebben schriftelijk hun felicitaties overgebracht aan drs A.H.L. Reintjes o.f.m. te Weert. Reintjes woonde in de zeventiger en begin tachtigerjaren in Bolsward en was toen actief lid van de plaatselijke schaakclub. Als penningmeester droeg hij er toe bij dat de financiële positie van de club gezond werd en bleef. Uit dankbaarheid daarvoor werd hij bij zijn afscheid tot erelid benoemd. Reintjes was in het dagelijks leven verbonden aan de katholieke scholengemeenschap in de Hanzestad, toen Jan Brugmancollege geheten. Eerst als docent scheikunde en later enige jaren als rector. Na zijn vertrek uit Bolsward keerde hij terug naar Noord-Limburg waar hij oorspronkelijk ook vandaan kwam. Hij vervulde de functie van gardiaan van een Franciscaner woongemeenschap en binnen verschillende parochies verrichtte hij pastoraal werk. Ook in Limburg bleef hij de schaaksport trouw, ondermeer als lid van de Koninklijk Erkende Eerste Venlose Schaakvereniging en de Schaakclub Weert. Van laatstgenoemde vereniging is hij tot op de dag van vandaag teamcaptain van het eerste achttal.
Honderd jaar Sneek
Onze schaakvrienden uit Sneek vieren zaterdag 27-okt feest. Alle jeugd kan 's morgens 8.45 uur meedoen aan een toernooi en het gewone volk kan 's middags 13.00 uur aanschuiven tegen simultaangever Yge Visser.
Is dat alles? Voor de gewone bezoeker wel. Er is wel meer, maar alleen voor Bobo's en genodigden. Die beginnen 10.30 uur met een receptie en een boekpresentatie en 13.00 uur een privésimultaanseance met Jan Timman en na afloop een besloten etentje.   Zie programma
Sipke de Schiffart ontvangt in de kerk te Beers behalve bloemen ook een envelop met inhoud voor zijn inzending Toe Sippy ju! Meer foto's en prijswinnaars op www.eeltsje.nl
No ek Fryske literêre priis foar Sipke de Schiffart

It tilt by Westergoo op fan it literêre talint. Nei dat earder Jouke Hylkema dat die, hat no ek Sipke de Schiffart de prestisjeuze Rely Jorritsmapriis wûn. Jouke wûn destiids mei in gedicht, Sipke hat de priis dit jier takend krigen foar in ferhaal. De priisútrikking fynt plak op sân oktober yn de tsjerke fan Bears. (14.30 oere) Der is noch net folle wurk fan Sipke de Schiffart yn druk ferskynd. Allinnich bekend binne in tal publikaasjes yn Varianten,  it klupblêd fan Westergoo. Fan Jouke ferskynt ynkoarten bij útjouwerij Venus syn earste fersebondel “ Beabuorster molologen.” (HJD) 

Straffen en belonen
Het bestuur wil de spelers die weg blijven zonder afmelding (dit zal misschien niet gebeuren maar voor het geval dat) voortaan straffen met een aftrek van 15 punten op hun startrating. De beoogde tegenstanders  van de wegblijvers worden gecompenseerd met een bonus van 15 punten op hun startrating. Iemand die op oneven komt krijgt eveneens een bonus van 15 punten (dit gebeurt dikwijls). Het programma keizer regelt dat iemand die op oneven stond dat niet weer wordt maar dat daarna vanaf onderaan op de ratingladder de volgenden worden gekozen.
De genoemde maatregelen zijn niet op de ledenvergadering ter sprake gekomen, als de leden het er niet mee eens zijn kunnen ze dat tot 1 november kenbaar maken en dan gaan deze maatregelen niet door omdat zoiets normaliter democratisch tijdens de vergadering moet worden beslist.
Harm-Jan Dijkstra is de nieuwe FSB secretaris
Gerrit en Eeltsje gingen woensdagavond als afgevaardigden van Westergoo naar de Najaarsvergadering (NJV) van de FSB in Leeuwarden. De reis ging via Ysbrechtum alwaar Harm-Jan werd opgepikt. Het was al een tijdje bekend dat de laatste was benaderd door het FSB bestuur dat maar liefst 3 vacatures beschikbaar had.  We arriveerden enkele minuten telaat aan het kalverdijkje. De vergadering was al geopend en men was bezig met een minuut stilte ter ere van de overleden FSB leden. De notulen van de scheidende secretaris Niessen en de financiën van penningmeester Elsinga werden in sneltreinvaart goedgekeurd. Jan Colly, die namens steunpunt Noord de vergadering zou toespreken had op het laatste moment afgezegd waardoor binnen een halfuur de pauze reeds begon. In deze pauze werden door het bestuur aan de aanwezige clubs gratis notatieboekjes uitgedeeld (wij kregen er 60). Na de pauze dus de bestuursverkiezing. Het FSB bestuur kampt al jarenlang met een chronisch tekort aan bestuursleden. Ze prijzen zich dus gelukkig met Sicco Elsinga (10 jaar) en kaderman Wim Visser (ook 10?) die gewoon aanblijven. De afwezige maar goed functionerende competitieleider Peter Brouwer blijft ook nog wel een poosje in functie. Maar de functie van jeugdleider en voorzitter is bepaald niet in trek. Nu secretaris Niessen na 4 jaar besloot te stoppen moest voor hem ook een opvolger komen. Onze eigen Harm-Jan kon dus kiezen tussen voorzitter of secretaris en hij koos (bescheiden) voor het laatste. Peter Venhuizen treedt dus (helaas) af als voorzitter, daarvoor was hij enkele jaren competitieleider. Peter functioneerde altijd uitstekend maar hij heeft het de laatste jaren veel drukker gekregen met andere dingen die nu voorgaan. En de openblijvende functies dan zult u denken? Het FSB bestuur heeft nog 2 leden, Joe Hania, de bekende jeugdtrainer uit Scharnegoutum die de jeugdzaken waarneemt zolang er geen jeugdleider is, en Dik Kruithof uit Leeuwarden,  voormalig FSB voorzitter en vicevoorzitter sinds het aantreden van Venhuizen als voorzitter. Deze heren ambiëren dit niet maar hebben wel degelijk genoeg kennis van zaken om deze functies (voorlopig) in te vullen. In de rondvraag werd nog wat reclame gemaakt voor de toernooikalender en de scheidsrechterscursus die binnenkort begint. Half-10 sloot vicevoorzitter Dik reeds de vergadering. Weer een nieuw record? Zelf vraag ik mij nog af, zouden ze Johan van den Berg als eens benaderd hebben voor een bestuursfunctie?  Zal toch wel? Ik zal Johan toch eens vragen waarom hij niet wil.
WK in Elista
De eerste partijen tussen Kramnik en Topalov in Elista, de hoofdstad van Kalmukkia, zijn via Internet goed te volgen. Dat betekent dat ze de zaakjes daar meteen goed voor elkaar hebben. Meestal zie je dat vanwege de grote belangstelling zo'n site nog wel eens plat gaat. Kramnik leidt comfortabel met 2-0.
De 2e partij was vreselijk spannend en ik had Chessbase met Fritz 9 erbij in de analyse mode. De microprocessor kreeg hierdoor zo op zijn kloten dat ik mijn computer voor de zekerheid een uurtje heb laten afkoelen.
Deze mail zat bij mijn post
Hoi Eeltsje, ik heb nieuws over Fokke de Boer. Hij is een tijd geleden met zijn buurvrouw naar Portugal gegaan, daar hebben mensen uit Kubaard een (tweede) huis. Na tien dagen is de buurvrouw teruggekomen, maar Fokke is daar bij een Portugese boer blijven hangen, hij schijnt daar te werken en het is niet bekend wanneer hij terugkomt. Zo zit het dus. Wel jammer dat hij Westergoo niet even op de hoogte heeft gebracht, maar ja, het is niet anders.
Met groeten, S.
Externe competitie
Nu Cees, tot verrassing van iedereen, heeft gekozen voor het eerste team, komt Siebe (zonder twijfel de beste verdediger van Westergoo) aan bord 1 van het tweede. Deze wisseling kan volgens de kenners wel eens uitpakken als een versterking voor beide teams. Fokke de Boer lijkt van de aardbodem verdwenen maar verblijft vermoedelijk, net als de voorgaande jaren, in Canada. De (nieuwe) captain André zal dus de eerste wedstrijd afreizen naar Drachten met vermoedelijk 2 invallers omdat Cees al heeft aangegeven alle wedstrijden beschikbaar te zijn behalve tegen DSC. Gerrit is dus captain van het 2e en Eeltsje zal voorlopig het derde onder zijn hoede nemen. De FSB-clubs die een viertal hebben opgegeven zijn, ODI 2, Westergoo 3, De Pion 2, DTK 3 en Mid-Fryslân 2. Een wedstrijdschema is nog niet bekend. Als het zo blijft zal het een dubbel rooster worden met 8 wedstrijden en alleen DTK (Gerkesklooster) is ver van ons bed.
Groningen I.
De site van Groningen 1 is nu alleen nog in het Engels. Daar verliezen ze toch een hoop sympathiserende lezers mee. Stel je voor dat ik vanaf morgen Varianten in het Engels zou publiceren. Doe het dan 2-talig zoals Doggy. Op de site van de KNSB leest u wel een leuk verslag van Erik Hoeksema hoe het vege lijf (5.5-4.5) maar net kon worden gered ondanks het inhuren van een koppeltje oostelijke kampioenen. De grootmeesters uit eigen huis, Sergeij, Yge en Jan scoorden elk een vol punt.
De massakamp op 7 oktober niet in Het Convent
Westergoo heeft de organisatie van de massakamp die gepland staat op 7 oktober teruggeven aan de FSB. Westergoo zou, in het kader van de festiviteiten 100 jaar FSB, behalve het FK, ook deze massakamp met de Oostfriezen organiseren. Alles was een half jaar geleden al tot in de puntjes geregeld en gepland in mei maar ging niet door omdat de gasten te laat waren ingelicht door Atte Wiersma (de FSB contactpersoon met de Oostfriezen), over de toen geplande datum. De Oostfriezen hadden meer tijd nodig om zich voor te bereiden.
Om herhaling van het gebeurde te voorkomen wilde Westergoo nu ruim op tijd de verzekering van Atte dat de Oostfriezen ditmaal wel op op de geplande datum zouden verschijnen. Het is echter niet gelukt om ook maar één keer contact met Atte zelf te krijgen, ondanks verwoede pogingen daartoe. Omdat Atte ook zelf maar niks van zich liet horen besloot Westergoo om af te zien van de organisatie en gaf het toernooi terug aan de FSB. De FSB heeft nu 2 keuze's. Zij kan proberen of er nog een andere club de organisatie op zich wil nemen. Of het wordt weer uitgesteld. Dit is dus een geval van een contactpersoon die geen contact maakt en waarmee ook geen contact is te krijgen. Ik schreef 2 jaar geleden al een artikeltje over het slechte functioneren van de FSB contact persoon maar kreeg toen het verwijt dat ik het teveel op de man speelde dus ik zeg verder maar niks meer.
De indeling soap (door Eeltsje)
Klik hier voor de team indeling en de wedstrijdkalender. Voor het derde team is nog geen indeling bekend.
Pjotr speelt in het derde. August, die door mijn vorige stukje de adem van Pjotr in zijn nek voelde (en die gemene André jutte hem ook nog op),  hoeft dus niet te meer te vrezen voor zijn plekje aan het achtste bord van het tweede team. Jappie krijgt de rol invaller toebedeeld. Dat is ook vreselijk maar het kan niet anders. Maar deze soap gaat verder lieve lezers. Hidde tipte mij (en Gerrit) gesouffleerd door Cees dat de laatste, gesterkt door zijn status 3e man van de club wat KNSB rating betreft, ook weer in het eerste team wilde spelen. Ook uitwedstrijden? vroegen wij in koor. Ja ik neem aan van wel sprak Hidde. En toen hij zag dat de monden van Gerrit en mij openvielen maar er geen geluid meer uitkwam voegde hij er aan toe. Hij mag wel in mijn plaats spelen zet mij maar in't tweede. Als Hidde mijn schoonzoon was geweest had ik hem ter plaatse doodgeknuffeld. Nu is het zo dat we blij zijn met de ambities van Cees en hij wordt dan ook van harte uitgenodigd bij de teambespreking bij Harm-Jan thuis hoe hij dit zelf ziet en hoe de andere genodigden dit zien. Ter verduidelijking, Cees speelde vorig jaar, op eigen verzoek, in het tweede alleen thuis-wedstrijden vanwege zijn kwalen (ik deed de uitwedstrijden) en Cees maakte er geen geheim van dat zijn apotheker alleen door zijn afname nu multimiljonair is. Cees is dus nu opgegeven voor het eerste en Siebe, na overleg uiteraard, voor het tweede team. Ook Hylke, ons gewaardeerd erelid, liet zich ontvallen wel weer voor een plaats in het tweede team in aanmerking te willen komen,hij moest het, uiteraard nog wel even aan zijn vrouw vragen. Omdat Fokke de Boer en Josef Dölle ook al 2 keer zijn weggebleven zonder afmelding (merkwaardig maar vermoedelijk achteraf verklaarbaar) zou zijn inbreng wel eens meer dan welkom kunnen zijn.
Indelingsperikelen
Zoals afgesproken op de ledenvergadering zette het bestuur (Eeltsje en Jappie) de startrating inmiddels, in het indeelprogramma Keizer, verdeeld in 3 groepen van 10 op 1630, 1600 en 1575. Na elke 8 ronden kan je weer tegen iemand worden ingedeeld waar je al eerder tegen speelde. De startrating van alle spelers gaat na enkele ronden (8?) op 1600.  De letters en cijfers achter de namen slaan op de poule en de stand op de ratingladder van vorig seizoen.

Westergoo vergaderde
Vorige week dinsdag werd het schaakseizoen van Westergoo traditioneel geopend op de eerste dinsdag in september. Het bestuur kon behalve Hans Huizenga ook Pjotr Geelen verwelkomen als nieuw lid. De plusminus 20 aanwezigen gingen onder aanvoering van Gerrit in anderhalf uur door de agenda.  Alle voorstellen van het bestuur werden min of meer door de vergadering aangenomen. Zo wordt contributie verhoogd van 50 naar €55 (voorstel was 60). En krijgen alle deelnemers aan de interne na 8 ronden allemaal dezelfde startrating. Volgens Taeke zou het bestuur zich beter moeten houden aan de afspraak dat de selectie van het eerste 8-tal eigenlijk moet worden bepaald uit de eindstand van de interne competitie van het seizoen daarvoor. (klik) Uiteindelijk ging iedereen mee met het idee van Hans dat de eerste 6 van de interne zich direct plaatsen en de teamcaptain de keuze voor de laatste 2 bepaald.Op voorstel van Harm-Jan zal het eerste 8-tal bijeen komen desnoods bij hem thuis om goed door te praten wat de doelstelling (kampioentje?) is en hoe dat het beste kan worden bereikt. Verder onthulde hij dat er in Ysbrechtum een nieuwe club is opgericht die zich richt op het randgebeuren bij het schaken door het geven van lezingen en tentoonstellingen. Behalve Harm-Jan zijn Jaap Miedema, Dirk Schild (voorzitter scSneek) en Gert-Jan Slotboom (kunstenaar-schaker) uit Gauw initiatiefnemers van deze club waarover u nog zult horen. Er werd ook nog even gesproken over de vacatures in het huidige FSB bestuur.Westergoo heeft een uitstekend kandidaat voor het voorzitterschap in Harm-Jan Dijkstra. Harm-Jan was reeds 2 termijnen voorzitter van Westergoo, en is in het bezit van het diploma wedstrijdleider. Hij is meester in de rechten en werkt als jurist bij het Waterschap Friesland. Harm-Jan zal als hij wordt gevraagd voor de genoemde functie zich daar beslist serieus over beraden (hij moet het vragen aan zijn poeslieve vrouw en bloedmooie dochters). Binnenkort leest u alle behandelde details als de redactie de notulen heeft ontvangen van secretaris Siebe.

Naam ELO
Bergsma Taeke (8A) 1630
Boer de Fokke (4A) 1630
Buter André (2A) 1630
Driessens Jos (5A) 1630
Hogendoorn Cees (3A) 1630
Huizenga Hans 1630
Leeverink Johan (10B>A) 1630
Masmeijer Mark (1A) 1630
Miedema Jaap (7A) 1630
Sinia Hidde (6B>A) 1630
Altena Rintje (11B) 1600
Boomsma Eeltsje (9B>A) 1600
Dijkstra Harm Jan (15B) 1600
Dölle Josef (20A>B) 1600
Feenstra Hylke (14B) 1600
Foekema Lucas (18B) 1600
Jong de Siebe (16A>B) 1600
Niemarkt August (19B) 1600
Pal vd Hessel (13B) 1600
Stornebrink Gerrit (17B) 1600
Boonstra Geale (25C) 1570
Broer Jelle 1570
Burggraaff Fokke (28C) 1570
Geelen Pjotr 1570
Hageman Garmen (22C>B) 1570
Hylkema Jouke (21C>B) 1570
Leeuw de Jappie (29C) 1570
Smit Frans (26B>C) 1570
Stapersma Tine (30C) 1570
Zee vd Mark (24C) 1570
Hallo schaakvrienden
Vijf september (De eerste dinsdag in september) is traditioneel onze jaarlijkse ledenvergadering. Hiervoor wordt u allen van harte uitgenodigd. Het bestuur vergaderde reeds op 29 augustus bij Gerrit thuis over de agendapunten. De 2e dinsdag in september is de eerste interne competitieavond en verder elke dinsdagavond. Wat er vorig jaar ook al weer gebeurde kunt u nog nalezen in editie 2005-2006

De meeste leden hebben reeds kennis genomen van deze vergadering via deze site omdat ze hier regelmatig kijken. Toch heeft Eeltsje de twijfelgevallen nog gebeld en/of gemaild zodat de dekking nagenoeg 99% is.
Ledenvergadering op 5 september 2006
Agenda
Opening 20.00 uur
Mededelingen
Verhinderd: Jaap Miedema, Mark vd Zee
Mark wordt gastlid (afmelden bij FSB) en komt 20 weken niet vanwege studie
Notulen 
(klik)
Financiën (klik)
Kascommissie (benoeming nieuw)
Bestuursverkiezing
Rooster van aftreden
Gerrit 2006 (herkiesbaar)
Siebe 2007
Eeltsje en Frans 2008
Jappie 2009
Interne competitie
Instellingen keizer
Na 8 ronden weer tegen dezelfde (was 6)
Iedereen krijgt na 8 ronden dezelfde rating (gemiddelde van alle deelnemers) maar we starten eerst in 3 groepen om te voorkomen dat veel zwakke spelers vanaf de 2e tot de 8e ronde onnodig tegen veel sterke worden ingedeeld. Voorbeeld:
A 1630, B 1600, C 1570 en na 8 ronden dus allemaal 1600.
Snelste stijger: Aan het einde van het seizoen vult het bestuur de knsb rating op de afgebeelde lijst in als startrating en degene met de meeste progressie is dan intern de snelste stijger.
Externe competitie
1e team 8-tal,1e kl FSB (captain Siebe)
2e team 8-tal, 2kl FSB (captain Gerrit en Eeltsje)
Bekerteam 4-tal FSB beker (captain André)
3e team 4-tal  bij genoeg deelname (captain Eeltsje)
Toernooien
7 oktober massakamp Ostfriesen
toernooidirectie Gerrit en Eeltsje
5 of 6 ronden Zwitsers en elke Fries speelt elke ronde weer tegen andere Ostfries.
Alle leden moeten zich beschikbaar houden om mee te doen (als buffer bij te weinig deelname elders uit de provincie)
9 dec Westergoo jeugdtoernooi
Toernooidirectie Gerrit en Eeltsje
6 of 7 ronden Zwitsers indeling naar geboortedatum ABCDx 3 prijzen. Eeltsje zoekt sponsors voor 3 geldprijzen 50, 30 en 20 Euro voor de nummers 123 overall.
Rondvraag
Sluiting
Interne competitie>>>>