Agenda:
Bestuursvergadering:30 augustus
Ledenvergadering: 6 september
Start interne: 13 september
FSB vergadering: 28 september
Jeugdtoernooi: 10 december

eindstand intern Bestuurvergadering knsb rating
1 Buter André (a) 1650
2 Masmeijer Marc (a) 1612
3 Hogendoorn Cees (a) 1605
4 Dölle Josef (a) 1596
5 Miedema Jaap (a) 1578
6 Boer de Fokke (a) 1574
7 Bergsma Taeke (b) 1552
8 Jong de Siebe (a) 1545
9 Meijer Henk (b) 1507
10 Sinia Hidde (a) 1505
11 Feenstra Hylke (c) 1502
12 Altena Rintje (b) 1502
13 Dijkstra Harm Jan (a) 1496
14 Broer Jelle (c) 1490
15 Foekema Lucas (b) 1485
16 Stornebrink Gerrit (b) 1475
17 Boomsma Eeltsje (b) 1473
18 Hylkema Jouke (c) 1464
19 Pal vd Hessel (b) 1456
20 Smit Frans (b) 1452
21 Niemarkt August (b) 1402
22 Hageman Garmen (b) 1394
23 Brandsma Jelle (c) 1391
24 Zee vd Mark (c) 1380
25 Burggraaff  Fokke (c) 1380
26 Leeuw de Jappie (c) 1315
27 Boonstra Geale (c) 1314
28 Stapersma Tine (c) 1065
 
Aanwezig waren:
Gerrit (gastheer) Siebe , Eeltsje en Frans
Het bestuur maakte een kladje met daarop een realistische teamindeling die nog niet gepubliceerd zal worden. Bovendien is de eerste wedstrijd pas in 1 oktober maar voor die tijd moeten wat namen zijn opgegeven bij de FSB. Er zijn wat onzekere factoren zoals Sipke (komt hij nu wel of niet), Jaap, (vorig seizoen maar 2x gespeeld) en Cees (invaller tijdens de thuiswedstrijden) en Fokke (afwezig de eerste 2 keer). Murk speelt bij Lasker.
Op de leden vergadering zal dit, indien nodig, uitgebreid aan de orde komen. Voor het bepalen van de nieuwe clubrating adviseert het bestuur de nieuwe KNSB rating als leidraad te gebruiken. Eeltsje maakt alvast een indeling waarmee Jappie (kandidaat wedstrijdleider) mee kan stoeien.
Voorbeeld
1. Masmeijer 1650
2. de Boer      1645
3. Hogendoorn 1640
4. Bergsma 1635
5. Miedema 1630 enzovoort
Bestuur

Jappie is uitgenodigd om toe te treden tot het bestuur als opvolger van Folkert.
De taakverdeling suggestie:
Gerrit: voorzitter en captain 2e
Siebe: secretaris en captain 1e
Eeltsje: penningmeester en webmaster
Jappie: wedstrijdleider
Frans: Algemeen reserve en aanspreekpunt.
De kas
De financiën zijn gewoon online te bezichtigen op deze website en de kascommissie (Murk) zal met HarmJan en Eeltsje afspreken over een tijdstip ter controle van de boeken. Eeltsje adviseerde een half uur voor de aanvang van de vergadering in het Convent.
Toernooi
10 december is er een jeugdtoernooi, we hebben overigens zelf geen jeugd meer en ontvangen derhalve ook niet meer jeugdsubsidie. Moet het toernooi nog doorgaan? Elk jaar zakt het deelnemers aantal. Of moet het een algemeen toernooi worden waar ook senioren aan mee doen. Maar is daar behoefte aan? Op de ledenvergadering spreken we verder.
Er is nog niks bekend wat de FSB wil met het 100 jarig bestaan van de bond.
Massakamp
Wanneer is de massakamp en waar? Misschien in Bolsward vanwege het jubileum? Op deze vraag wilde het bestuur wel graag een antwoord. Want als het FSB bestuur nu ineens gaat bedenken dat die massakamp over een paar dagen in Bolsward bij Westergoo plaats gaat  vinden dan moeten wij dat zelf ook even weten en moet dat gepubliceerd worden.  De massakamp is meestal voordat de externe competities beginnen in oktober en liep vorig jaar bijna in het honderd door de geringe animo van de Friese kant. Wij willen dus graag weten wat ons te wachten staat en wanneer.

Bovenzaaltje
Nog niet besproken werd, het ongemak van het spelen in een bovenzaaltje dat door velen als lastig wordt bestempeld.
1 Schiffart S. de 1895
2 Masmeijer M. 1875
3 Viersma M. 1840
4 Boer F. de 1798
5 Driessens J 1810
6 Hoogendoorn C.M. 1784
7 Bergsma T. 1755
8 Miedema J. 1746
9 Jong S. de 1733
10 Sinia H. 1732
11 Dolle J. 1729
12 Buter A.A. 1723
13 Eerdmans F. 1666
14 Foekema L. 1661
15 Dijkstra H.J. 1650
16 Meyer H. 1626
17 Altena R. 1622
18 Boomsma E. 1579
19 Stornebrink G. 1547
20 Niemarkt A. 1541
21 Huisman P. 1527
22 Pal H. vd 1514
23 Broer J. 1474
24 Feenstra H.T. 1473
25 Hylkema J. 1443
26 Brandsma J. 1441
27 Smit F. 1438
28 Burggraaff F. 1329
29 Hageman G. 1323
30 Zee M.vd 1254
31 Leeuw J.de 1112
32 Boonstra G.  
33 Stapersma  T.