artikelen

Het 2e team werd kampioen in de 3e klasse FSB
vlnr: Jos Driessens,August Niemarkt, Rintje Altena, Hessel vd Pal, Jaap Miedema, Gerrit Stornebrink, geknield voor het team Jouke Hylkema, de grootste supporter.
Niet op de foto staan: Eeltsje Boomsma, Cees Hogendoorn, Lucas Foekema en Frans Smit. Voor de score van de teamleden zie de tabel van de Auke Bootsma bokaal
 
Nabeschouwing van het seizoen
Er werden met elkaar 355 partijen gespeeld waarvan 124 extern. We mochten 3 nieuwe actieve leden verwelkomen, Jos Driesens, Mark Masmeijer en Johan Leeverink. We raakten er ook n kwijt, Henk Meijer (6 partijen) overleed. We hadden ook probeerleden. Iris Hageman (2) en Henk van Dijk (3). Frans Smit (35) was het vaakst aanwezig gevolgd door Hessel (34). Men moest om in de prijzen te vallen 20 keer aanwezig zijn. Meetelden de externe wedstrijden, de jaarvergadering, het rapidtoernooi, het staan op oneven en het FK 60+ dat in de competitieperiode viel. Van dat laatste profiteerde Eeltsje (26) 3 keer. Van de dertig deelnemers haalden 8 niet de benodigde 20. Jelle Broer kwam door ziekte geen enkele maal in actie en het is twijfelachtig of hij nog terug kan komen. De winnaar van de interne competitie, en kampioen van Westergoo, is net als vorig jaar een nieuweling. Mark Masmeijer volgt Andr Buter op. Andr werd zeer knap tweede en Fokke de Boer, ook knap, derde. In die volgorde hebben de genoemde deelnemers ook de prijzen in de a-groep. In de b-groep zijn dat Hidde, Eeltsje en Johan maar dat hadden net zo goed alle 7 anderen van de b-groep kunnen zijn want er werd voordurend van positie gewisseld. In de c-groep zijn Jouke, Garmen en Geale de prijswinnaars. Snelste stijger is Andr Buter, de kampioen van vorig jaar, die dus 2 prijzen heeft en de enige is die vorig jaar ook een prijs had want de overige prijswinnaars hadden vorig jaar niks. Extern was er succes voor het 2e team dat kampioen werd in de derde klasse en dus promoveert. Het eerste team verloor ongelukkig van de latere kampioen Sneek en met drie invallers van degradant Lasker en handhaaft zich in de middenmoot van de eerste klasse. August Niemarkt (5 uit 6) en Harm-Jan Dijkstra (5.5 uit 7) scoorden het best in de FSB competitie.
Ooggetuige en niets zien (HJD)
Op de dinsdag voor Pasen was ik met echtgenote onderweg naar een concert in de Martinikerk van Bolsward, toen ik op de Snekerstraat getuige was van een aanrijding. Een bromfiets knalde recht in de flank van een auto. Ik zag hoe de bestuurder van de brommer en zijn passagier over de auto zweefden en aan de andere kant ervan terecht kwamen. Gelukkig waren ze snel weer op de been zodat ik het niet nodig oordeelde dat ik mijn reis onderbrak. Donderdag las ik in het Bolswards Nieuwsblad dat het allemaal toch wat ernstiger was geweest dan het zich aanvankelijk liet aanzien. De berijders van de brommer waren alsnog per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De krant gaf trouwens -en daar gaat het nu even om- een schitterende beschrijving van het gebeurde: "Waarschijnlijk" zo schreef het blad "gaf een van beide partijen geen voorrang." (?!) Zo stond het er echt. Welnu, als ooggetuige kan ik dat bevestigen en ik denk dat ook
niet-ooggetuigen vrij gemakkelijk tot de zelfde conclusie kunnen komen. Daar waar een auto in de flank wordt geraakt door een bromfiets kan het vrijwel niet anders of een van betrokkenen gaf geen voorrang. Niettemin, zo is uit de literatuur bekend, moeten we altijd voorzichtig zijn met ooggetuige verslagen. Laat twee mensen naar een gebeurtenis kijken en vervolgens verslag uitbrengen, geheid dat je twee verhalen krijgt die op z'n minst wat betreft de details van elkaar verschillen. Dat schijnt te zitten in het feit dat we altijd een stukje persoonlijke beleving vermengen met wat we zien. We kijken altijd gekleurd naar de dingen. Voor schakers geldt dat natuurlijk in bijzondere mate. Niet alleen omdat de een de witte stukken hanteert en de ander de zwarte, maar ook en vooral omdat we niet allemaal even veel inzicht hebben in het spel. Zo kan het gebeuren dat een en dezelfde
stelling door verschillende mensen geheel verschillend beoordeeld wordt. Soms echter bestaat er grote eensgezindheid tussen sterke speler en beginneling. Het gaat dan om stellingen waarbij het voor een ieder
overduidelijk is dat een van beide partijen in alle opzichten de overhand heeft. Een dergelijke stelling had ik afgelopen dinsdag kennelijk opgebouwd tegen Hylke T. Feenstra, want allerwegen was er na afloop verbazing over het feit dat de partij in remise was verzand. Hoe was dat nou toch mogelijk? Wit stond toch glad gewonnen? Stuk voor stuk ooggetuige verslagen van nul en generlei waarde. Speel de
partij maar na. Je weet niet wat je ziet. Je gelooft
je eigen ogen niet. Ik stond er bij en keer ernaar (en eindigde zoals eigenlijk bijna al 40 jaar ergens in de middenmoot rond de twaalfde stek.
Hylke Feenstra beneamd ta earelid fan Westergoo (door Harm-Jan Dijkstra)

Boalsert- Bestjoer en leden fan de Boalserter skaakklup Westergoo hawwe tiisdei by de fsluting fan it seizoen 2005-2006 Hylke Feenstra troppen ta earelid fan harren feriening. Dit omdat Feenstra in heale ieu as lid oan de klup ferbn west hat. Foar it lanlike skaakbn de KNSB- wie dat reden om Feenstra in gouden spelde ta te kennen. De spelde waard Feenstra tiisdei oerlange troch de foarsitter fan Westergoo, Gerrit Stornebrink.
Doet de Tjerkwerter Hylke Feenstra yn 1956 nder tsjinst wei kaam, nam er twa wichtige beslten: ik wurd keapman en ik wurd lid fan de skaakklup fan Boalsert. Beide besluten binne goed beteard. Feenstra sit noch altyd yn de hannel (meast nreplik guod) en it skaken hat er altyd oanholden, ek doet er yn de tachtiger jierren yn de gemeentepolityk fan Wnseradiel fersile rekke.
Sjocht men by in soad oaren dat mei it lder wurden de skaakprestaasjes meast fnimme, by Feenstra is dat krekt oars om. No, op syn santichste, skaakt er suver hast better as yn syn jonge jierren. En dat docht ek wol bliken t syn resultaten. Dit winterskoft waard hy alfde yn de kompetysje. Hy liet drmei gns jongere en heger ynskaalde spilers efter him. Op e list dyt de jierlikse progresje fan de spilers oanjout stie Feenstra dit jier sels op it tredde plak. It liket der dan ek op dat der nei 50 jier noch in geweldige skaaktakomst foar him leit.
Skaakklup Westergoo is net rynsk yn it weijaan fan earelidmaatskippen. Yn de 120 jierrige histoarje fan de klup binne nei skatting 20 eareleden beneamd. Njonken Feenstra binne dr noch fan yn libben Onno van Dijk (Ljouwert) en Guus Reintjes (Weert).
It klupkampioenskip fan Westergoo waard dit jier ferovere troch Mark Masmeijer, dyt nei in tal jierren wer werom kommen is by de klup yn syn wenplak. Hy spile 19 partijen, wn drfan njoggen kear, spile acht kear kamp en ferlear twa kear. Andre Buter fan Warkum waard knap twadde en Fokke de Boer fan Kbaard tredde. Jos Driessens fan Penjum krekt in jier by de klup- waard fjirde en kin dus oanmerkt wurde as in fersterking. Hidde Sinia waard earste yn de B-groep krekt foar Eeltsje Boomsma (Wytmarsum) en Johan Leeverink. Stedsdichter Jouke Hylkema mei him in jier lang de bste C-klasser neame. Garmen Hageman fan Parregea en Geale Boonstra fan Nijln waarden twadde en tredde by de Cs. De Auke Bootsmabokaal de priis foar it bste resultaat yn eksterne wedstriden- komt in jier te pronk te stean by August Niemarkt oan de Gysbert Japixleane. Hy helle in skoare fan 5 t 6. Westergoo II waard kampioen. It earste hanthavene him yn de earste klas mar hat ambysjes om hegerop.
Omt yn Boalsert 100 jier lyn it Frysk Skaakbn oprjochte waard, wurdt de kommende wiken (op woansdei) yn it Convent it offisjele frysk kampioenskip holden. Der is in sterke besetting. Op 12 maaie wurdt yn it Boalserter stedhs in resepsje holden nei oanlieding fan it ieufeest, in dei letter folge troch in nei alle gedachten ynternasjonale massakamp.

 
  Auke Bootsma 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp Brd Kl Ra TPR team %  
  Harm Jan Dijkstra 0,5 1 1 1 0 1 1 7 5,5 5,9 3z 1650 1882 1 79  
  August Niemarkt 1 0 1 1 - 1 1 6 5 4,7   1541 1811 2 83  
  Jos Driessens 0 1 1 1 - 0 1 6 4 1,8 2w 1810 1704 2 67  
  Lukas Foekema 1 1 1 0 - 1 0 6 4 6,7 4w 1661 1591 2 67  
  Mark Masmeijer 1 1 0,5 - 1 0 0,5 6 4 2   1888 1846 1 67  
  Fokke de Boer 0,5 0 0,5 1 1 0 1 7 4 3,4 5z 1798 1737 1 57  
  Siebe de Jong 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 4 6,6 3w 1733 1748 1 57  
  Rintje Altena 0 1 0 0,5 - 1 1 6 3,5 4,2 2w 1622 1539 2 58  
  Hessel v/d Pal 0,5 1 1 0 - 0,5 0,5 6 3,5 6,5 6w 1514 1571 2 58  
  Andre Buter 1 0 1 - 1 0 0,5 6 3,5 3,3 4w 1723 1736 1 58  
  Frans Smit 1 1 0 0,5 - 0 0,5 6 3 7,5 6z 1438 1484 2 50  
  Teake Bergsma - 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 6 3 3,3 2z 1755 1768 1 50  
  Cees Hoogendoorn 1 - 1 - - - 0,5 3 2,5 1,7 1w 1784 1932 2 83  
  Hidde Sinia 1 0 0 0 1 0 0,5 7 2,5 3,7 7w 1732 1650 1 36  
  Gerrit Stornebrink - 0,5 - 1 - 0 0,5 4 2 3,8 4z 1547 1544 2 50  
  Eeltsje Boomsma - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 3 1,5 2 3z 1579 1610 2 50  
  Jos Dlle 1 0 0 - 0 0 - 5 1 7,4 1z 1729 1476 1 20  
  Jos Driessens - - - - - - 0,5 1 0,5 4 1z 1810 1794 1 50  
  Jaap Miedema 0 - 0 - - - - 2 0 1 2z 1746 1522 2 0  
  Cees Hoogendoorn 0 - - - - - - 1 0 1 1z 1784 1598 1 0  
  Eeltsje Boomsma - - - 0 - - - 1 0 6 1z 1579 1513 1 0  
  Gerrit Stornebrink - - - 0 - - - 1 0 7 1w 1547 1410 1 0  
  August Niemarkt - - - 0 - - - 1 0 8 1z 1541 1396 1 0  
                                   
De Auke Bootsma bokaal
Maandagavond 24 april vergaderde het voltallige bestuur in huize Stornebrink. Op de agenda stond ook de Auke Bootsma bokaal. Deze moet volgens Gerrit toegekend worden aan degene die in n team alle partijen heeft meegedaan en dan het hoogste percentage heeft gescoord. Dit werd aangenomen met 4 stemmen voor en 1 tegen. August heeft dus de Auke Bootsma bokaal gewonnen.
Eeltsje

 

Ik waard woansdei fereare troch in besite fan ld Westergooer Gatse Tjalsma. Nei omstannichheden gong it frij ridlik mei him, mar hy seach wol tige t nei maaitiid en simmer. By wat hegere temperatueren  oppenearret syn kwaal him namentlik wat minder.
Tjalsma is noch altyd tige ynteressearre yn Westergoo en syn leden. Ik haw him sa goed mooglik ynformearre.
Tjalsma attindearre my der op dat troch de komst fan ynternet de ynformaasje oer it Fryske skaaklibben yn de gewoane media slim tebek rn is. Yn in regionale krante as bygelyks it Snitser Nijsbld komt it wurd skaken noch mar komselden foar. Alline oan it jeugdskaken wurdt noch wolris in artikeltsje wijd. Koartsein it binne swiere tiden foar de net-online skaakleafhawwers. Ik haw my foarnommen om Tjalsma sa no en dan wat analoge stikken te stjoeren oer s klup.
Tjalsma en ik hawwe s fermakke mei it oplossen fan in tal probleemkes. De ld Toppenhuster bakker is tige bedreaun yn dat nderdiel fan it skaken en fan bygeande fraachstikjes hie er gau de kaai te pakken. Doet er tsjin tolven wer fsette drukte hy my op it hert dochs foaral de groetnis oer te bringen oan de Boalserter skakers. Dat doch ik hjirby.

Foar beide stellingen jildt: wyt jout mat yn trije. Wat de oplossing net fine kin en m dochs witte wol dy skillet of mailt my mar even. HJD

 
Yn it boekje Hijkes en Sijkes dat yn 1967 troch de Ljouwerter Krante tjn waard en dat giet oer it ljipaaisykjen trof ik bijgeande foto oan. Neffens it nderskrift betreft it in opname t 1894. Ofbylde stean de wurkjende leden fan de feriening De Veldclub fan Boalsert. It is yn s skaakferbn in nijsgjirrige foto omdat as tredde fan lofts fbylde stiet K.H. Laagland. Dizze Laagland hy wie yn it deistich libben gemeente-siktaris- mocht graach skake en hy stiet dan ek te boek as ien fan de founding fathers fan Westergoo. It is mei oan him te tankjen dat wy alle wiken yn Boalsert yn klupferbn spylje kinne. Laagland wie mear as een fearnsieu lid fan Westergoo en waard beneamd ta earelid. (De kombinaasje skaken en aaisykjen komt trouwens yn s dagen ek noch foar. Ferskate leden fan Westergoo meije byt maitiid graach om in dop t. Dit jier moatte se avensearje want kommende freed -1 april- brekt de ferbeane tiid al wer oan. HJD
 

Gedonder tsjin De Donger

Doet Harns der noch net wie en dus ek gjin Feriening foar de Waadsee, waard benoarden Dokkum troch in ploechje minsken in terpke opsmiten. Dan kinne we in bytsje droech sitte tochten se. Fansels hiene se folle better nei it waarmere suden ta gean kinnen, mar dat docht er no efkes net ta. De minsken wennen nei tefredenheid op harren terpke en doet de Waadsee him hieltyd mear weromluts koe de fruchtbere grn om it terpke hinne brkt wurde foar ikkerbou: nt, mar ek jerappels, sipels en woartels waaksten rnom ryklik . En simmerdeis hiene se it der drok mei. Ploechje, siedzje, skoffelje en by eintsjebeslt de rispinge. Winterdeis hienen de lju lykwols net folle te dwaan, seker neidat de baarch slachte wie, wie der suver hast gjin wurk mear en wie it wachtsjen wer op de nije simmer. De winterjnen wiene lang en as de stoarmen it kearsljocht net dven, sieten de minsken deun byinoar op it terpke. Om wat ferdivedaasje te hawwen dienen se spultsjes. Se dominearen in soad mar der waard ek in protte damd. Gewoan Hollnsk, mar ek wol earst kwyt. Ieuwen en ieuwen lang fermakken de minsken op it terpke harren winterdeis drmei en it libben wie goed. . . Oant op in dei it sil healwei de njoggentjinde ieuw west ha- der en nije dmny kaam. Fol fjoer ferkundige hy sneins it evangeelje mar hy learde de minsken ek in nij spultsje. Sels hie er it yn syn studintetiid yn Leiden leard en om t er it graach dwaan mocht moast er sjen tsjinstanners te krijen. Dat koe net oars dan troch de minsken op it terpke ek it skaken te learen, want oer dat spultsje hawwe wy it. En nuver wie it, mar it die al gau bliken dat de terpbewenners aardichheid hiene oan it gesko mei kening, lopers, hynders, tuorren en pionnen. Ek neidat dmny allang wer nei it westen weromkeard wie hy krige op it terpke al gau lst fan delslachtigens en hy skreau swartgallige ferskes- bleaunen de minsken op it terpke skaken. Sa gau se jns de hutspot op hienen kaam it skaakboerd foar it ljocht en ta de nacht t bestookten se inoar mei alderhande iepenings farianten en einspulteoryen. En it duorre net lang of it wie rnom bekend dat dr op dat terpke benoarden Dokkum, middenmank de slinken fan de waadsee de lju omraak skake koene. Troch de jierren hinne is dat sa bleaun ek al binne de terpbewenners it hjit der no Brandgum- opnommen yn de vaart der volkeren. Ofrne freedtejn hawwe de fertsjinwurdigers fan Westergoo t Boalsert dat merkbite kinnen. Harm-Jan Dijkstra wie de ienige dyt in partij winnen koe. Siebe de Jong spile kamp, mar alle oaren (Mark Masmeijer, Andr Buter, Fokke de Boer, Taeke Bergsma, Hidde Sinia en Jos Dlle) moasten beliis jaan. Der stie net folle mear op it spul, mar dat it doarp de std sa te fiter nimt, dat docht dochs wol in bytsje sear. De Donger I-Westergoo I: 6.5-1.5

HJD

 
Remise is een kunst
De remise koning is een uniek fenomeen op onze club. Deze kunst beheerst Siebe de Jong als
geen ander. Je moet niet alleen kunnen beschikken over grote technische schaakvaardigheden, maar ook over een groot sociaal inzicht, kennis van psychologie en het op het juiste tijdstip aanbieden van het remise voorstel ! Welnu, onze Siebe beheerst deze combinatie van vaardigheden als geen ander!
Daarom is het triest dat hij dit jaar ons weinig laat genieten van zijn subtiele kunsten. Maar hij heeft nu drie waardige opvolgers gevonden in de vorm van drie remisekoningjes Hidde S, Dr Jos en Taeke, niet toevallig staan zij ook vlak bijelkaar. Waarom is remise nu zo moeilijk, Stel nu eens dat je een stuk voorstaat, en je wil toch remise bereiken, je kunt natuurlijk per ongeluk een stuk laten instaan en hopen dat je opponent hem pakt of je kunt een stuk zo zetten dat men een pionvorkje kan uitvoeren ook kan je als de tegenstander de andere borden inspecteert snel een paard verwijderen, niet subtiel maar het remisedoel staat voorop.
Daarom, hulde voor de remisekoning !
Kees Hoog
 
Het FK in Het Convent
Omdat de FSB 100 jaar geleden werd opgericht in Bolsward, worden in onze stad dit jaar diverse schaakactiviteiten gehouden om dit te vieren. Gerrit heeft onlangs al om de tafel gezeten met het FSB bestuur en Gerard van Manen, om diverse mogelijkheden door te nemen. Voorlopig is vanaf woensdag 3 mei het Friese kampioenschap in Het Convent en er is gekozen voor 7 ronden Zwitsers. Omdat iedereen hier aan mee kan doen hoopt het bestuur dat alle leden van Westergoo en omliggende plaatsen zich spontaan zullen inschrijven voor dit toernooi. Het was aanvankelijk ook de bedoeling dat de FSB v.j.vergadering in Het Convent zou plaats vinden op 19 april aanstaande maar Het Convent was die avond bezet waarop Niessen (de FSB secretaris) besloot om het maar in (Bloemketerp) zijn eigen woonplaats te houden. Overigens een prima locatie (en voor ons vlakbij) waar we vorig jaar ook hebben vergaderd. Waarschijnlijk wordt de massakamp tegen de Ost-Friezen ook nog in Bolsward gehouden. Die massakamp ging vorig jaar niet door en werd 2 jaar geleden gehouden in
Schaakwoude.
 
Kapotte klokken
Defecte klokken werden jaren geleden gerepareerd door Koos van Houten. Na zijn overlijden nam Jelle Broer deze taak over. Wij weten inmiddels wat er met Jelle is gebeurd. Hij is blij dat hij weer bij zijn vrouw Stien thuis is na een zware ziekte. Hoewel Jelle zelf optimistisch is, is het onzeker of hij weer naar Het Convent komt. Dit seizoen in elk geval zeker niet. De kapotte klokken moeten daarom maar bovenop de materiaalkast worden geplaatst en als het aantal oploopt naar tien zullen we daar een oplossing voor zoeken. Enkele jaren geleden hebben wij 10 digitale klokken aangeschaft. Een daarvan had in het begin meteen mankementen met de digitale display. Enkele maanden geleden kwam daar een 2e klok bij. Eeltsje stuurde ze op naar de fabriek in Enschede alsmede een klok van zichzelf die hij zes jaren geleden eens van Leo Maas kreeg. Binnen een week waren deze klokken weer gerepareerd terug. Er waren diverse nieuwe onderdelen geplaatst maar daar werden geen kosten voor berekend. Helaas bleek na het plaatsen van de batterijen dat de display van een der gerepareerde klokken opnieuw gebreken vertoonde. Die werd dus opnieuw naar Enschede gestuurd.

 

Henk Meijer (83) plotseling overleden
In de nacht van dinsdag op woensdag is in een ziekenhuis te Zwolle ons lid Henk Meijer plotseling overleden.  Op zijn vakantieadres in Drenthe werd hij in de loop van de dinsdagavond onwel. Toen er geen verbetering optrad werd hij overgebracht naar Zwolle, alwaar de cardiologen geruime tijd hebben getracht om de slecht functionerende hartfunctie te herstellen. Het mocht niet baten. In de vroege ochtenduren overleed Henk, 83 jaar oud.

Zaterdagmiddag wordt hij in besloten kring gecremeerd te Goutum. Henk Meijer was in jaren het oudste lid van schaakclub Westergoo. Ergens eind jaren zeventig begin jaren tachtig van de vorige eeuw sloot hij zich bij de vereniging aan en ontwikkelde zich snel tot een groot liefhebber van het schaakspel. Het eindresultaat (winst of verlies) was niet het belangrijkste als er zich op het bord maar een mooie strijd had afgespeeld, dan genoot hij met volle teugen. Henk toonde zich rond het schaakbord een zachtmoedige man die harmonie uitstraalde, vriendelijk was en conflicten meed. Westergoo -maar in bredere zin 'wij mensen' - zullen Henk missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en beide zonen.  HJD